Anmälan till grundkurs i qigong Stockholm

Välj vilken kurs du är intresserad av:

Terminskurs:
 Måndagar 16:30-17:30 Start 21/1 Tisdagar 18:30-19:30 Start 26/2 Heldag 17/2

Ditt namn *

Din epost *

Ditt telefonnummer *

Hur kom du in kontakt med InReCharge? *

Ev. meddelande

Qigong