Kategoriarkiv: Mindfulness

Meditation, Mindfulness och Qigong, vad är skillnaden?

Jag fick frågan under en qigongklass härom veckan. Eftersom jag, förutom Mindfulness, även undervisar i qigong och meditation så tänkte jag försöka beskriva skillnader och olikheter mellan de olika teknikerna.

Alla tre tekniker innehåller meditation som bas men på lite olika sätt. Qigong är meditation i rörelse, traditionell meditation fokuserar på att släppa alla tankar medan Mindfulness fokuserar på att rikta sin uppmärksamhet.

Genom att meditera 30 minuter om dagen under 8 veckor så har forskare kunnat på visa fysiska förändringar i hjärnan. Vänster sida i frontalloben växer (lugn, lycka och empati) medans höger sida minskar (ilska, rädsla och ledsenhet). Även mängden grå substans i hjärnan ökar, d.v.s.antalet hjärnceller ökar.

Några av de effekter meditation ger är:

 • Ökat lugn. Nivån av stresshormonet kortisol går ned (redan efter en vecka) vilket i sin tur ger:
  • Minskad stressnivå
  • Snabbare återhämtning
  • Bättre sömn
 • Förändringar i frontalloben ger ökad lycka och empati samtidigt som rädsla och oro minskar.
 • Ökad kroppsnärvaro och medvetenhet om kroppens signaler. Det blir inte lika lätt att köra över kroppen längre.
 • En förmåga att ta bättre beslut, dels genom att man börjar lyssna på kroppen och dels för att det blir möjligt att tänka nya tankar först när det dagliga tankebruset försvinner. Kreativiteten ökar.

Qigong ger ytterligare hälsoeffekter eftersom vi samtidigt rör oss långsamt till rörelser som är anpassade för att öka:

 • Flödet i kroppen av bl.a. lymfsystemet, vårt immunförsvar, som ökar kroppens förmåga till självläkning. Vi blir friskare och piggare.
  • Även blodflödet ökar och kroppens förmåga att transportera bort slaggprodukter.
 • Smidighet och balans
 • Rörelseförmågan i våra leder
 • Styrkan i kroppen och minska risken för skador. Qigong är ett komplement till annan fysisk träning. När vi rör oss långsamt så tränar vi stabiliteten.

Mindfulness ökar insikten om oss själva genom uppmärksamhetsträning där vi omväxlande riktar uppmärksamheten mot vår kropp, våra tankar och våra känslor. Det i sin tur ger:

 • Ökat fokus och koncentration, skärpa
 • Insikt om din kropp, dina tankar och dina känslor och hur de påverkar dig.
 • Förmåga att göra andra val. Det är först när du är medveten om dina tankar och känslor som du kan agera annorlunda och bli pro-aktiv istället för reaktiv, t.ex.
  • Hur du hantera smärta
  • Kunna släppa oro
  • Bryta negativa beteenden

Inom Mindfulnessträningen arbetar man även aktivt med ett antal viktiga attityder:

 • Acceptans
 • Medkänsla (även med dig själv)
 • Icke-dömande
 • Icke-strävande
 • Tålamod
 • Öppenhet
 • Nybörjarsinne
 • Konsten att släppa taget
 • Kärlek
 • Humor

Jag hoppas att det här har gett dig en tydligare bild över likheter och skillnader mellan de tre olika teknikerna. Om du är intresserad av att bredda det du gör idag så har du flera möjligheter efter påsk.

Mindfulness
Start 11/4, onsdagar kl. 17:30-19:00
3 tillfällen, 1195:-

Du får även ett online-program där du kan träna på egen hand efter kursens slut.

Qigong
Start 9/4, måndagar kl. 18:50-19:50
8 tillfällen med uppehåll för Valborg, 1590:-

Klangmeditation
Lördagar kl. 10:30-12:00
3 tillfällen, 14/4, 21/4 och 5/5
350:-/gång eller 945:- för alla 3 tillfällen

Varmt välkommen!
Anna-Carin

Dörren till Mindfulness

Intention

På mina kurser brukar jag prata om vikten att ha en intention för allt man gör. Att ha en intention innebär att man gör det tydlig för sig själv inte bara VAD det är man tänker göra utan även VARFÖR man gör det.

Nyligen har det spridits ett klipp på Youtube som tydligt visar hur resultatet påverkas när man inte bara vet vad man ska göra utan även varför. Klippet är på ca 3 min. Titta här.

Om du gör det tydligt för dig själv varför du gör en sak så är sannolikheten betydligt större att du får det resultat du önskar jämfört med när du utför samma aktivitet slentrianmässigt.

Ett vardagsexempel: Vad tror du skillnaden kan bli om du hämtar barnen från dagis med autopiloten inkopplad, kanske redan fokuserad på middagen, jämfört om du redan innan du går från jobbet tydliggör för dig själv hur du vill att hämtningen ska vara, både för dig själv och barnen? Vilken intention vill du ska bli uppfylld?

Ett jobbexempel: Du har ett möte på jobbet och vet, i bästa fall, vad du förväntas bidra med. Om du också vet varför så är det ännu bättre. Men hur är det med ditt eget vad och varför? Vad är din intention med mötet? Vad vill du uppnå med den timme du sitter där? Ofta glömmer man fråga sig själv den frågan och lämnar resultatet mer eller mindre åt slumpen.

Din egen intention med ett möte på jobbet kan vara att få svar på vissa frågor, lösa ett visst problem, få ett visst beslut taget etc. Det kan även vara mer ”mjuka” intentioner som att ni ska ha roligt på mötet, du vill känna dig inspirerad och motiverad efteråt etc.

Jag repeterar, oavsett vilka dina intentioner är så är sannolikheten betydligt större att de uppfylls om du tydliggjort för dig själv innan vilka de är. Prova! Vad har du att förlora?

Medveten närvaro

Genom att vara medvetet närvarande, Mindful, så ger du dig själv små mikropauser under dagen som gör det möjligt att börja reflektera över vad du gör och varför du gör det, dina intentioner.

Om du dessutom känner dina egna prioriteringar över det som verkligen är viktigt för dig i livet så blir det enklare att sålla bland alla ”måsten” och fokusera på det som verkligen leder dig dit du vill gå.

Dörren till Mindfulness

Nu kommer vi äntligen till själva dörren. När man går igenom en dörr så brukar det ofta betyda att du avslutar en aktivitet och påbörjar en annan. Du går till jobbet, kommer hem, går in på ett möte, går på lunch, går in i sovrummet för att sova etc.

Låt dörren bli en påminnelse om att mentalt avsluta och släppa föregående aktivitet och reflektera över dina intention inför nästa aktivitet. Slut ögonen en stund och spela upp en film inom dig där du antingen trycker ned handtaget på en dörr eller att du symboliskt går igenom själva portalen samtidigt som du stannar upp någon sekund, tar ett djupt andetag och reflekterar över dina intentioner. Spela upp filmen för dig själv ett par gånger tills du upplever att du har en mental koppling mellan att passera en dörr och att andas & reflektera över din intention.

Nu är du igång!

Vill du veta mer?

Tycker du att det här verkar intressant och vill lära dig mer så är du välkommen till nästa kurs som börjar den 9/3. Vi träffas 6 onsdagskvällar kl. 18:00-19:30. Läs mer och anmäl dig här. Under kursen får du bl. a. verktyg för att:

 • Stressa mindre och börja sova bättre, bli piggare och gladare
 • Börja agera istället för att reagera, sluta gå på autopilot
 • Sätta viktiga mål
 • Prioritera och planera, göra rätt saker som ger maximal effekt
 • Bli mer fokuserad och effektiv, hitta flow i det du gör och förbättra minnet
 • Hitta dina inre drivkrafter, din inre motivation, för att nå dina mål
 • Lära känna dig själv bättre. Identifiera dina tankar, känslor, värderingar, valda sanningar och vanor som tjänar mig respektive hindrar dig.
 • Bli mer innovativ och kreativ
 • Kunna hantera konflikter bättre

Välkommen!