Hur går träningen till?

Upplägg

Kursen pågår under 8 veckor där vi träffas 1,5 timme varje vecka. Under träffarna varvas teori med praktiska övningar och reflektioner. Mellan varje tillfälle får du övningar att dagligen träna på egen hand, ca 20-30 minuter om dagen. Det är därför viktigt att du ger kursen utrymme.

Vi arbetar i små, personliga grupper, och träffas vid Odenplan i Stockholm. Du får dessutom möjlighet till personlig coaching via telefon, email eller Internet vid behov.

Innehåll

Under kursen gör vi övningar som ökar insikten om oss själva; om våra tankar, känslor, beteenden och reaktionsmönster.

Genom daglig träning lär vi oss att vara närvarande i nuet och lyssna på kroppens signaler. Du får verktyg för att reducera stress och träna upp förmågan att förstå hur dina tankar, känslor och din kropp hänger ihop och påverkar dig.

Genom daglig Mindfulness träning lär du känna dig själv, självkännedom och självkontroll i form av:

 • Dina tankar & känslor
  • Vad som tjänar dig & vad som hindrar dig
  • Hur du hanterar icke-funktionella tankar & känslor
 • Dina värderingar och förutfattade meningar
  • Medvetna & omedvetna
 • Dina vanor, styrkor & svagheter

Det ger dig en möjlighet att göra nya val, att börja agera istället för reagera. Genom att börja göra medvetna val tar du bättre beslut och ser också tydligare konsekvenser av ditt beteende, både för dig själv och andra.

Under utbildningen går vi även igenom:

 • Sätta viktiga och kongruenta mål
 • Prioritera det som är viktigt
 • Planera
 • Fokusträning och flow
 • Kommunikation
 • Känsloreglering
 • Stresshantering
 • Din inre motivation
 • Effektivitet & produktivitet
 • Empati

Företag

Vid utbildningar beställda av företag kan jag komma till er före utbildningen för en kortare förstudie där vi definiera nuläge och ett attraktivt nyläge. Utbildningen sker på plats hos er om ni befinner er i Stockholmsområdet. Max 10 deltagare per utbildning.

Det kan vara bra att ha en inspirationsföreläsning för hela, eller delar av, företagt innan utbildningens början för att informera övriga.

Personlig coaching på plats, via telefon, email eller Internet vid behov.

Exempel på ytterligare fokusområden som kan ingå:

 • Konflikthantering
 • Förhandling
 • Det svåra samtalet
 • Ge och ta emot feed-back

Tree by water

Kommentera