Hur kan Mindfulness utveckla ditt företag?

Mindfulness utvecklar ett företag inom 5 områden: innovation, medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet, effektivitet & produktivitet, bättre ledarskap.

InnovationInnovation

Företag som Google, Facebook och Twitter har insett fördelarna med att använda Mindfulness som förhållningssätt. Några av förutsättningarna för ett företag att vara kreativt och innovativt uppnås med träning i Mindfulness:

 • Förmåga att se verkligheten som den verkligen är – med ett accepterande och icke-dömande förhållningssätt
 • Möjlighet att göra nya val och sluta gå på autopilot – med nyfikenhet som förhållningssätt
  • När vi är stressade ger vi oss inte tid att reflektera
  • 90% av tiden reagerar vi vanemässigt vilket innebär att vi försöker lösa dagens problem med gårdagens metoder
 • Skapar en empatisk organisation som tillåter misstag och tillåter exprimenterande
 • Ett lugnt och klart medvetande ger möjligheter till fria associeringar, djupare insikter och kreativitet

MedarbetarnöjdhetMedarbetarnöjdhet

Idag är det utmaning att locka till sig och behålla kompetenta ledare och medarbetare. Träningen ökar trivseln och minskar därigenom personalomsättningen bl.a. genom:

 • Mindre upplevd stress och bättre sömn
 • Färre sjukskrivningar då träningen har en direktpåverkan på immunförsvaret
 • Större engagemang och initiativförmåga
  • Mer nytänkande, kreativitet och innovation
  • Färre konflikter

KundnöjdhetKundnöjdhet

Medarbetare som trivs och är engagerade är bättre på att tillgodose kundernas behov . Vi övar på Mindful kommunikation med fullt fokus på den som talar och med acceptans, icke-dömande, nyfikenhet, vänlighet och empati som förhållningssätt vilket ger:

 • Kunden känner sig sedd, förstådd och bekräftad
 • Lugna medarbetare inger förtroende

produktivitetEffektivitet och produktivitet

Effektivitet innebär att få mer gjort på mindre tid med högre kvalitet och framförallt med mindre ansträngning. Så varför skulle någon vilja göra på annat sätt? Produktivitet innebär att göra rätt saker som bidrar bäst till målet.

 • Fokusträning och träning på att uppmärksamma distraktioner när de dyker upp ger en direkt påverkan på effektiviteten.
 • Genom tydliga mål och mindre upplevd stress blir det enklare att prioritera och göra rätt saker.
 • Lugn och fokus gör att du enklare hamnar i ett tillstånd av ”flow”.

LedarskapBättre ledarskap

Genom att uppmärksamma det som pågår inom dig under träningen så får du ökad  självkännedom och självkontroll. Träningen hjälper dig att få ett större mellanrum från händelse – reaktion och aktion vilket ger dig en möjlighet att  börja agera istället för reagera och därigenom börja göra medvetna val och ta bättre beslut.

Här är några av effekterna från träningen:

 • Börjar agera istället för reagera
 • Ser konsekvenser av eget beteende för dig själv och andra
 • Tar bättre beslut
  • Lugnare och mindre stressad, tid för reflektion
  • Ser verkligheten som den är och går mindre på  vana, ”autopilot”
  • Ökad kontakt med den information som finns i ditt undermedvetna och din intuition
 • Bättre kommunikation
  • Färre konflikter
 • Autentiskt ledarskap när du agerar utifrån dina och organisationens mål och väderingar
  • Ökat förtroende
 • Ökade empati, medkänsla, med dig själv och andra
 • Ökad minnesförmåga

Exempel på ytterligare fokusområden som kan ingå:

 • Konflikthantering
 • Förhandling
 • Det svåra samtalet
 • Ge och ta emot feed-back

Kommentera