Ledarskap

port7bAnna-Carin har över 20 års erfarenhet av att arbeta i en ledande position som projektledare, lärare och linjechef. Sedan 2008 har Anna-Carin mediterat dagligen och har insett nyttan av medveten närvaro i sitt ledarskap. Sedan 2014 har Anna-Carin startat sitt eget företag där hon arbetar som ledarskapskonsult i kombination med att hålla utbildningar i qigong, meditation och mindfulness.

Anna-Carin arbetar både med personlig ledarskapscoaching och tar kortare uppdrag.

Kontakt:
Anna-Carin Thomasson
070-441 02 85
info@inrecharge.se

Arbetslivserfarenhet:

2016-2017: MTR
Förändringsledning, linjechef. Uppdrag som konsult för InReCharge.
Mars-juni 2016, IT-Supportchef med fokus på beteendeförändring och införande av ITIL.
Juli 2016-Mars 2017, Leveranschef med uppdrag att bygga en ny avdelning med fokus på leverans och förvaltning. Tagit fram och förankrat organisationsmodell och processer för en gemensam förvaltningsstyrning för de mest affärskritiska systemen samt rekrytering av personal.
Metoder: ITIL och PM3

2010-2014: Software Innovation
Förändringsledning, linjechef. Uppdrag att bygga upp en ny organisation för att öka lönsamheten och kundnöjdheten för existerande kunder samt öka medarbetarnöjdheten. Resultatet blev en lean konsultorganisation med en markant ökning av både kund och medarbetarnöjdheten samt ökad försäljning. Kundnöjdhetsindex gick upp från 54 till 72 och medarbetarindex från 64 till 82.
Konsultchef för 16 konsulter samt kundansvar för ett 50-tal kunder.
Metod: PPS. Lean och Agile

2005-2010 Scania
Produktansvarig för Scanias samtliga dokument-hanteringslösningar globalt. Programledning för införande av skalbar dokumenthanteringslösning.
Projektledning på projektkontoret av diverse teknik- och logistikprojekt.
Metoder: PPS och Scrum med överlämning till ITIL. Lean genomsyrade all verksamhet.

2003-05 Whalthers gymnasium
Lärare inom matematik, grundläggande IT samt webdesign.

1991-2003 Excosoft
Projektledare och specialist inom dokument- och konfigurationshantering. Projektledare för olika projekt främst inom Telekom och Försvarsindustrin. Uppdragen innebar att ta fram moderna lösningarmed höga krav på kvalitet och spårbarhet.
Account Manager och partneransvarig för några av Excosofts största kunder. Ansvarig för upphandlingar inom offentlig sektor.
Metoder: Props, Configuration management, XML/SGML

1989-91 IBM
Kunskapsingenjör, intervjuade och formaliserade kunskap hos experter i en databas.
Sveriges representant i ett internationellt projekt, System View. vars syfte var att ha en gemensam datamodell för alla operativsystemnära applikationer inom IBM.

1986-89 Telia
Programmering av text-till-tal system som idag används som handikapphjälpmedel.

Övrig erfarenhet:

Metoder och erfarenhet

Operativt ledarskap, programledning, projektledning, förändringsarbete, utbildning.

Metodkunskap i Wenells, Props, PPs, Scrum, Lean, ITIL, SLA, Astrakan, RUP, CM

Språk

Svenska och engelska flytande.

Utbildning:

1983-86 Systemvetenskaplig linje, Uppsala universitet
1986-87 Påbyggnadsår, Uppsala University
1987       Fonetik, Stockholms universitet
1999       Komplex försäljning och  Account Management, Vendator
2000       Kommunikation and Ledarskap, Dale Garnegie
2002       Project Management, Idékraft
2006       PPS, Projektledning, grundläggande
2007       PPS, Projektledning, advancerad nivå
2007       RUP för projektledare
2008       ITIL, grundutbildning
2008       Leda sig själv och andra
2009       Scanias hälsoskola
2010-14 Certifierad Kommunikolog 2014

Övrigt:

1980-81    Utbytesstudent, U.S.A.
1991-92    Chefsinstruktör fallskärmshoppning (Fallskärmsinstruktör 1986-1992)
1999-2013 Ordförande i bostadsrättsförening
2004-        Ordförande kulturföreningen Lerbiten
2008-        QiGong instruktör
2017          Mindfulnessinstruktör