Sagt om Mindfulness

”Tusen tack för en fantastiskt bra kurs i mindfulness för ledare! Genom kursen har jag fått många bra verktyg och kunskaper för att hantera både yrkes- och privatliv på ett mer ändamålsenligt och hållbart sätt än tidigare. Genom kursen har jag bland annat lärt mig att identifiera när jag behöver pausa och rensa medvetandet eller fylla på energi. Jag har lärt mig att fokusera på en sak i taget samt att medvetet växla mellan helhet och detaljer. Jag reflekterar en del över inre och yttre drivkrafter vilket gör att jag har lättare att prioritera rätt saker. Allt detta har lett till att jag blir mer effektiv och får mer gjort samtidigt som jag har mer energi kvar när jag kommer hem från jobbet. Under kursen uppskattade jag att det fanns utrymme för intressanta diskussioner och reflektioner så att jag verkligen fick chansen att ta till mig kunskapen och fundera på hur just jag kan använda den på bästa sätt.”

Kicki Fellstenius, Entreprenör/företagare

”Jag vill tacka för en mycket givande kurs. Min intention med kursen var att lära mig själv njuta av det som jag lyckats genomföra och inte ständigt blicka framåt mot nästa arbetsuppgift. Med hjälp av kursen så har jag fått många bra verktyg och nya tankesätt att använda mig av både i arbetslivet och familjelivet. Jag har lärt mig att vara snällare mot mig själv, att kunna njuta av det jag genomför och se det positiva i det, att kunna planera tiden bättre, att kunna fokusera på en sak i taget och överlag lärt känna mig själv bättre. I stressiga situationer eller när jag funderar kring ett beslut så tar jag ett par minuter för mig själv, vilket hjälper mig att inte lägga min energi på onödiga saker. Jag fokuserar också på de positiva sakerna som  jag genomför om dagarna istället för att älta allt negativt. Att vara mindful är inte ett modeord utan en livsstil och något som jag, med hjälp av Anna-Carins kurs, har lyckats få in i min vardag.”

Maria Burvall Projektledare/Teamleader

”Jag tycker att kursen har varit väldigt inspirerande. Särskilt intressant var det kopplingarna medvetenhetsträning och kommunikation i affärsrelationer samt prioriteringsövningarna. Det här ett område som jag helt klart ska utforska mera och utveckla mig själv inom.

Tack för att du introducerade mig i detta 🙂

Aras Kazemi Projektledare