Fortsättningskurser

Under fortsättningskurserna fördjupar vi oss i nivå 1 ”Lyft upp Qi” samt arbetar med nivå 2 ”Metoden för kropp och medvetande” eller nivå 3 ”De inre organens balansering”.

Metoden för kropp och medvetande

Du får lära dig ett program på ca 30-40 minuter som hjälper dig att hitta djupare in i kroppen och nå en högre medvetenhet. Syftet är att lösa upp spänningar och blockeringar i dina leder, nacke och ryggrad och på så sätt öka din smidighet och styrka.

Rörelserna går på ett mjukt sätt igenom och smörjer upp kroppens alla leder, stretchar muskler och bindväv och ger mycket förbättrad cirkulation. Genom att träna Metoden för kropp och medvetenhet:

  • Arbetar du igenom och smörjer upp varenda stor och liten led i hela kroppen
  • Använder du alla muskler i kroppen
  • Ger du bindvävsstrukturerna och alla inre organ en djupgående massage
  • Öppnar du upp kroppens meridiansystem och får ett starkt energiflöde (qi-flöde)
  • Kommer du åt och löser upp djupa blockeringar

De inre organens balansering

Du får lära dig ett skönt, kraftfullt och mycket djupt berörande rörelseprogram som tar ca 30 minuter till en timme i sin helhet med de inre organen som fokus.

Genom ljud och rörelser går vi under programmet igenom de fem inre organen; hjärta, lungor, lever, njurar och mjälte/bukspottkörtel för att öppna upp och förbättra cirkulation och energiflöde.

Varje  organ har en emotionell koppling vilket innebär, förutom fysisk läkning, en möjlig emotionell läkning och balansering som kan vara svår att nå på annat sätt.

De emotionella energier, enligt Traditionell Kinesisk Medicin, som är kopplade till respektive organ:

  • Hjärta – glädje/kärlek
  • Lungor – sorg
  • Lever – ilska
  • Njurar – rädsla
  • Mjälte/bukspottkörtel – oro/maktlöshet