Om Zhineng Qigong

Zhineng Qigong är en medicinsk qigong utvecklad av Ming Pang i Kina under 1970-talet. Han samlade erfarenheter av flera uråldriga qingong- och healingmetoder inom Taoism, Buddhism och kampsport när han skapade Zhineng Qigong. Arkeologiska fynd tyder på att Qingong har praktiserats i över 8000 år.

Ming Pang skapade världens största medicinlösa sjukhus, Huaxia Zhineng Qigong Clinic and Training Center, 1988 med Zhineng Qigong som primär behandlingsmetod. Tanken är att sjukdomar orsakas av energipåverkan och kan därmed också botas med energipåverkan. Energi kan antingen vara obalanserad,stangerad/blockerad eller vara för låg. Av elva framforskade Qigongformer, har Zhineng Qigong blivit erkänd av den kinesiska regeringen 1997 som den mest läkande och hälsobefrämjande. Zhineg Qigong har nu spridits över hela världen. Läs mer om Ming Pangs resultat.

Zhi är det kineskiska tecknet för visdom. Neng representerar kraft eller förmåga att läka. Qigong representerar Qi, livsenergi och gong som betyder arbete d.v.s att arbeta med och kultivera sin livsenergi.