Utbildning i klangskålar

Jag flyttade till Portugal i September 2020 men kommer att fortsätt med introduktionskurser via Zoom. Utbildningen är på plats i antingen Sverige eller Portugal.

Utbildningen är uppdelad i två steg, först en introduktion där du får lära dig grunderna hur du använder skålarna för egen del eller i grupp. Därefter en längre utbildning där du får en djupare insikt i vad det innebär att använda klangskålarna där vi varvar teori med praktik. Efter genomgången utbildning kan du använda klangskålarna både för enskilda individer och i grupp.

Introduktion till klangterapi

klangskål

Introduktionen är till för dig som vill veta mer om hur du kan använda klangskålar för eget bruk och få en djupare förståelse för hur kroppen påverkas.

Du får grundläggande kunskaper i hur man spelar på klangskålar och vad som skiljer de olika klangskålarna åt.

Kursen riktar sig till dig som vill använda klangskålar som ett hjälpmedel under t.ex. qigong- och yogapass eller som avspänning eller för eget bruk. Vill du hålla egna klangmeditationer och/eller arbeta med klangterapi/klangmassage behöver du fortsatt utbildning.

Vi varvar teori med praktik och du får även vara med på en klangmeditation som deltagare för att få en direktupplevelse av en klangmeditation.

När: Söndagen den 4/2
När: Söndagen den 3/3
När: Söndagen den 14/4
När: Söndagen den 5/5
När: Söndagen den 2/6
Tid: 11:00-14:00
Var: Zoom
Investering: 70 euro

Utbildning i Klangterapi

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta terapeutiskt med klangskålarna. Du får ökad förståelse hur vibrationerna från skålarna påverkar kroppen och hur du kan behandla olika typer av problem både individuellt och i grupp.

Under kursen går vi igenom:

 • Genomgång av olika skålar och pinnar
 • Prova på olika speltekniker
 • Egen erfarenhet av hur kroppen påverkas av klangskålarna
 • Fördjupning i terapeutisk användning av klangskålar
  • Hur du använder skålarna på dig själv
  • Hur du använder skålarna på andra, klangmassage
 • Fördjupning av att hålla klangmeditation i grupp
 • Klangskålarnas möjligheter och begränsningar
 • Grundläggande energiarbete
 • Rening på energinivå

När: 22-25 februari
Tid: 10:00-16:00
Var: Stockholm
Investering: 660 euro