Inspelat material

Nivå 1 – Lyft upp Qi

Ljudinspelning av ledord Lyft upp Qi (22:36)

Dokumentation med bilder i pdf – Lyft upp Qi

Youtube: Lyft upp Qi

Youtube: Ming Pang gör lyft upp Qi

Nivå 2 – Metoden för kropp och medvetande

Ljudinspelning av ledord till Metoden (37 min)

Dokumentation med bilder i pdf – Metoden

Youtube: Metoden för kropp och medvetande

Nivå 3 – De inre organens balansering

Dokumentation med bilder i pdf – Inre organen

Youtube: De inre organens balansering