Nivå 1 – Lyft upp Qi

Under grundutbildningen får du lära dig ett rörelsepaket som heter ”Lyft upp Qi” vars syfte är att väcka och balansera Qi. Hela programmet tar ca 15 minuter att genomföra och under utbildningen går vi igenom alla rörelser så att du enkelt kan träna själv hemma. Qigong kräver inga verktyg utan du kan träna var du än är.

Under grundutbildningen går vi igenom hela kroppen i syfte att få en smidig och hållbar kropp. Innehållet i kursen kan variera något då varje kurs utgår från deltagarnas behov.

Axlar och nacke

Idag sitter många av oss vid datorer och skrivbord vilket ofta ger problem i axlar och nacke, kanske med huvudvärk som följd. Under kursen kommer vi att arbeta igenom hela axelpartiet och få igång blodflödet så att dina axlar blir mjuka och sköna. Vi kommer att undersöka nya sätt att röra nacke och axlar för att motverka framtida förslitningar. I ”Lyft upp Qi” finns självmasserande rörelser för axlar och nacke som du direkt kan börja använda hemma.

Kroppshållning och ryggrad

Under kursen kommer vi att gå igenom vår kroppshållning och öva på hur vi kan använda kroppen på ett sätt som motverkar skador som diskbråck och belastningsskador. Genom att hitta den centrala linjen och aktivera den posturala muskelaturen får du bättre balans och kroppskontroll. Qigongen arbetar med att öppna och smörja upp alla leder i kroppen inklusive ryggraden.

Knän och fotleder

Oftast är det knän som får ta stryk då vi går och står fel. Under kursen kommer vi att, förutom kroppshållningen, gå igenom hur knän fungerar och framförallt hur du böjer/belastar dina ben istället för dina knän. Vi arbetar även med fötter och fotleder.

Meditation, mindfulness, andning

Den mentala träningen är minst lika viktig som den fysiska inom qigong. Idag lever många hektiska liv och har tappat kontakten med det ”inre jaget”. Vem är jag? Vad vill jag?
Genom mental träning kan du öva upp din intuition och din förmåga att lyssna inåt, på dig själv. Det ger en god förutsättning för att kunna ta bra beslut som stämmer med din inre övertygelse. Qigong är meditation i rörelse vilket gör det enklare att hålla undan alla störande tankar.

Genom att sakta ned och slå om från ”stressläge” till ”lugnläge” kommer kroppens förmåga till självläkning igång.  Som en bonus så visar forskning att du blir lyckligare om du håller på med någon form av meditation. Under kursen går vi igenom praktiska övningar i meditation, mindfulness samt olika andningstekniker.

Teori

Vi kommer att ha korta teorigenomgångar varje pass för att du ska kunna bekanta dig med de bakomliggande tankarna och idéerna. Qigong är mycket ett förhållningssätt till omvärlden.

Dokumentation

Du får ledorden till alla övningar inspelade och för utskrift.