Sound Journey

Under en Sound Journey ligger du ned och låter ett fantastiskt tonlandskap skölja över dig. Flera olika instrument med övertoner används såsom Tibetanska klangskålar, trumma, flöjt, havstrumma, thingas och många flera där varje instrument påverkar dig på olika sätt.

De olika tonerna och vibrationen påverkar dig inte bara fysiskt utan även mentalt, känslomässigt och andligt. Ljuden hjälper dig att komma ur ditt intellektuella vardagsmedvetande och öppna upp för nya tankar.