Meditation, Mindfulness och Qigong, vad är skillnaden?

Jag fick frågan under en qigongklass härom veckan. Eftersom jag, förutom Mindfulness, även undervisar i qigong och meditation så tänkte jag försöka beskriva skillnader och olikheter mellan de olika teknikerna.

Alla tre tekniker innehåller meditation som bas men på lite olika sätt. Qigong är meditation i rörelse, traditionell meditation fokuserar på att släppa alla tankar Mindfulness fokuserar på att rikta sin uppmärksamhet.

Genom att meditera 30 minuter om dagen under 8 veckor så har forskare kunnat på visa fysiska förändringar i hjärnan. Vänster sida i frontalloben växer (lugn, lycka och empati) medans höger sida minskar (ilska, rädsla och ledsenhet). Även mängden grå substans i hjärnan ökar, d.v.s.antalet hjärnceller ökar.

Några av de effekter meditation ger är:

 • Ökat lugn. Nivån av stresshormonet kortisol går ned (redan efter en vecka) vilket i sin tur ger:
  • Minskad stressnivå
  • Snabbare återhämtning
  • Bättre sömn
 • Förändringar i frontalloben ger ökad lycka och empati samtidigt som rädsla och oro minskar.
 • Ökad kroppsnärvaro och medvetenhet om kroppens signaler. Det blir inte lika lätt att köra över kroppen längre.
 • En förmåga att ta bättre beslut, dels genom att man börjar lyssna på kroppen och dels för att det blir möjligt att tänka nya tankar först när det dagliga tankebruset försvinner. Kreativiteten ökar.

Qigong ger ytterligare hälsoeffekter eftersom vi samtidigt rör oss långsamt till rörelser som är anpassade för att öka:

 • Flödet i kroppen av bl.a. lymfsystemet, vårt immunförsvar, som ökar kroppens förmåga till självläkning. Vi blir friskare och piggare.
  • Även blodflödet ökar och kroppens förmåga att transportera bort slaggprodukter.
 • Smidighet och balans
 • Rörelseförmågan i våra leder
 • Styrkan i kroppen och minska risken för skador. Qigong är ett komplement till annan fysisk träning. När vi rör oss långsamt så tränar vi stabiliteten.

Mindfulness ökar insikten om oss själva genom uppmärksamhetsträning där vi omväxlande riktar uppmärksamheten mot vår kropp, våra tankar och våra känslor. Det i sin tur ger:

 • Ökat fokus och koncentration, skärpa
 • Insikt om din kropp, dina tankar och dina känslor och hur de påverkar dig.
 • Förmåga att göra andra val. Det är först när du är medveten om dina tankar och känslor som du kan agera annorlunda och bli pro-aktiv istället för reaktiv, t.ex.
  • Hur du hantera smärta
  • Kunna släppa oro
  • Bryta negativa beteenden

Inom Mindfulnessträningen arbetar man även aktivt med ett antal viktiga attityder:

 • Acceptans
 • Medkänsla (även med dig själv)
 • Icke-dömande
 • Icke-strävande
 • Tålamod
 • Öppenhet
 • Nybörjarsinne
 • Konsten att släppa taget
 • Kärlek
 • Humor

Jag hoppas att det här har gett dig en tydligare bild över likheter och skillnader mellan de tre olika teknikerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *